Systemen en verlichting

Wij schenken veel aandacht aan de profielen en bijhorende verlichting voor het spanpafond en werken daarvoor samen met zeer gereputeerde Europese fabrikanten.

Daarom werden er meerdere systemen op punt gesteld. Van klassieke tot moderne profielen, zichtbare of verdoken systemen, gewoon recht of gebogen. Het kan allemaal.

Ontegensprekelijk is verlichting in de loop van de jaren belangrijker en belangrijker geworden. Daarom zijn de nodige inspanningen geleverd om de juiste methodes te vinden om diverse lichtsoorten perfect in het spanplafond in te bouwen. Wenst u liever met uw eigen gekozen verlichting te werken? Geen probleem! Bijna alle verlichting is combineerbaar met een spanplafond, weliswaar is de door ons uitgekozen verlichting in functie van plaatsing in een spanplafond, waardoor de plaatsing eenvoudiger en sneller kan gebeuren dan sommige andere verlichtingen.